注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

见证:我们在成长

给力吧!笔尖流淌着的文字是我们成长的阳光、雨露……

 
 
 

日志

 
 

四年级下册期末生字复习卷  

2017-06-27 14:21:58|  分类: 语文知识 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

2016——2017学年第二学期

小学语文四年级下册期末生字复习卷                                                                            

1  古诗词三首

dòng tíng     shuǐ tán   qīng luó    ān shú   jìng tíng shān

洞庭         水潭       青螺       谙熟       敬亭山

                       2  桂林山水

   wú xiá     pān dēng    tài shān    luò tuo   píng zhàng

    无暇        攀登        泰山        骆驼        屏障

bō lán zhuàng kuò   fēng luán xióng wěi    wēi fēng wù lì

波澜壮阔           峰峦雄伟                危峰兀立

lián mián bú duàn     qí fēng luó liè      sè cǎi míng lì  

   连绵不断                 奇峰罗列         色彩明丽

3  记金华的双龙洞

zhè jiāng   yóu tóng   yí cù    nóng yān   tún bù   shāo wēi   

   浙江       油桐      一簇       浓烟      臀部      稍微

é jiǎo     cā shāng   wān yán    yī jù   yuán tóu   shí zhōng rǔ

  额角       擦伤       蜿蜒      依据    源头         石钟乳

                      5  中彩那天

 wéi chí    cái fù    shǔ yú    bǎi huò    bēn chí  zèng sòng

   维持       财富      属于      百货       奔驰      赠送

  jià shǐ   dào dé     hào mǎ   chē kù    shāo gěi    xiàng pí

驾驶     道德        号码     车库       捎给       橡皮

 bō nòng    mí huò bù jiě    huán huǎn shǐ guò   mèn mèn bú lè

拨弄       迷惑不解           缓缓驶过          闷闷不乐   

                      7  尊严

 zūn yán    féi wò  shàn liáng  kuǎn dài   lì wài   jié chū

   尊严       肥沃      善良      款待       例外     杰出

 hóu jié    chuí bèi   jiāng yìng   xǔ pèi   pí bèi bù kān

    喉结      捶背        僵硬       许配       疲惫不堪

 gǔ shòu rú chái    láng tūn hǔ yàn     miàn chéng cài sè

骨瘦如柴            狼吞虎咽            面呈菜色

                  9  自然之道

 yòu guī    shā tān  zhēn chá  cháo xiào  zhuó shí   qǐ é

  幼龟       沙滩      侦查      嘲笑       啄食     企鹅

chǔn shì     fǎn huí     hǎi ōu      mào zi

蠢事        返回        海鸥       帽子

zhēng xiān kǒng hòu    ruò wú qí shì       yú bù kě jí

争先恐后             若无其事            愚不可及  

wú zhē wú lán      xiǎng chè yún xiāo   qì chuǎn xū xū

        无遮无拦            响彻云霄            气喘吁吁  

liǎn sè cāng bái

     脸色苍白                   

                     11  蝙蝠和雷达

 biān fú    bǔ zhuō   fēi é    wén zi   bì kāi   mǐn ruì

  蝙蝠       捕捉     飞蛾     蚊子     避开        敏锐

líng chēng  cāng ying   jiē kāi   zhàng ài   yíng guāng píng    

    铃铛      苍蝇       揭开        障碍         荧光屏

 

13  夜莺的歌声

 xuē bì    xiāo bǐ   wèi shí  fàng shào  fǎ xī sī  tǐng lì

    削壁       削笔      喂食   放哨        法西斯   挺立

shuǎi diào  tī qiú   shuǐ qiāng  guǐ zi   hàn zú    dá gǔn

甩掉          踢球       水枪      鬼子     汉族      打滚

shāo huǐ   xí guàn    yǐ fáng wàn yī  bù huāng bù máng

烧毁         习惯        以防万一          不慌不忙   

                    15  一个中国孩子的呼声

  xī shēng    kǎi xuán    zhēng yī       ā yí     jīng jì

     牺牲        凯旋        征衣          阿姨      经济

gòng xiàn   shén shèng  zuì è   jiàn kāng   yǒng zhù rén jiān

 贡献           神圣      罪恶      健康         永驻人间

17  触摸春天

xiǎo jìng    liú chàng   shùn jiān     hú xiàn    fēi xiáng

小径        流畅         瞬间        弧线        飞翔   

quán lì      bīn fēn      kē bàn

权利           缤纷          磕绊

                19  生命  生命

rǎo luàn      yù wàng     dòng tán    zhèn hàn     zāo tà

扰乱            欲望         动弹       震撼        糟蹋

wú xiàn    zhuó zhuàng   tīng zhěn qì    bù qū xiàng shàng

无限        茁壮         听诊器          不屈向上   

                21  乡下人家

péng jià     zhuāng shì   guàn jūn    jú huā     qiáo jiàn

棚架             装饰       冠军        菊花       瞧见

shuài lǐng     mì shí    sǒng zhe      dǎo yī     bān jiā

率领        觅食        耸着        捣衣        搬家

guī cháo        hé xié      xīn kǔ      shuì mián qǔ

归巢              和谐        辛苦          睡眠曲

                23  古诗词三首

sāng cán      zhòu yè     gēng yún    chéng jì    sài wài

   桑蚕         昼夜        耕耘         成绩        塞外

  bái lù       dǒu lì

白鹭         斗笠             

              25  两个铁球同时着地

biàn lùn   xìn fèng   wéi bèi   yí bàng  shuān zhù  jiě shì

   辩论        信奉      违背      一磅     拴住       解释

 tuō zhù    xuān bù   gù zhí   jiā lì lvè

拖住      宣布      固执      伽利略   

  bǐ sà chéng     dǎn dà wàng wéi

     比萨城        胆大妄为

                27  鱼游到纸上

  xiāng gǎng      shuǐ hú      yú gāng     bà xiū     xiù huā

     香港          水壶          鱼缸        罢休        绣花

xiào huī    lóng yǎ   qīng chè  jiàn dǐ    yì sī bù gǒu

   校徽       聋哑         清澈见底           一丝不苟   

huī bǐ sù xiě      róng wéi yì tǐ     shǎng xīn yuè mù 

 挥笔速写           融为一体             赏心悦目  

   29  寓言两则

   qī zi    cì xiù    bǎng zhù  lí cǎi   cháng wèi  tàng shāng

    妻子      刺绣       绑住     理睬       肠胃       烫伤

 yào jì   tāng yào   cài huán gōng  jì chāng xué shè  

   药剂       汤药       蔡桓公         纪昌学射

 biǎn què zhì bìng

扁鹊治病                

                31  普罗米修斯

huǒ yàn    lǐng xiù   chéng fá  jìng pèi   ráo shù

  火焰        领袖       惩罚      敬佩       饶恕

wéi kàng    guān yā    suǒ mén   hěn xīn    shuāng xī

   违抗       关押       锁门      狠心        双膝

gān zàng   qū hán qú nuǎn     qì jí bài huài

  肝脏        驱寒取暖           气急败坏

  评论这张
 
阅读(1)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017